فیلم های آموزشی وآزمون مصاحبه/مکالمه آیلتس و تافل / IELTS & TOEFL Videos-Speaking Test  مجموعه جامع فیلم های آزمون آیلتس و نکات آموزشی به صورت تصویری----مجموعه کامل ضرب المثل ها، اصطلاحات و عبارات رایج زبان انگلیسی با معنی فارسی  English-Persian(Farsi) Proverbs, Idioms & phrases----top students best students بهترین دانشجو www.Asre-Zaban.ir----آیا می دانستید؟ Did you know (www.Asre-Zaban.ir

دوره آیلتس IELTS - خصوصی و عمومی - بلند مدت و کوتاه مدت
آکادمی عصرزبان - تهران آیلتس Tehran IELTS - دوره های آیلتس IELTS را به طور تخصصی و با برنامه ریزی ویژه برای زبان آموزان عزیز با اهداف متفاوت برگزار می کند. با توجه به تجربه طلایی عصرزبان در آماده کردن زبان آموزان برای آزمون بین المللی آیلتس IELTS، کیفیت آموزشی و استفاده حداکثری از زمان محدود تضمین می شود. شایان ذکر است با وجود اینکه آکادمی عصرزبان کیفیت آموزشی  دوره آیلتس و تافل و دیگر دوره ها را تضمین می کند اما موفقیت نهایی تا حد بسیار زیادی بستگی به تلاش زبان آموزان گرامی و دنبال کردن برنامه های ارایه شده توسط اساتید آکادمی عصرزبان دارد. آشنایی بیشتر با آزم...Read more
کلاس های عمومی و خصوصی تخصصی آزمون EPT و MSRT ای پی نی و ائ اس ار تی
آزمون EPT - آزمون MSRT - امتحان EPT / MSRT - تست EPT/MSRT  TEST      >>> آکادمی عصرزبان -تهران آیلتس- کلاس های خصوصی و عمومی *تخصصی* ویژه آزمون های EPT و MSRT برگزار می کند. لازم به ذکر است آزمون EPT جهت تایید دانش انگلیسی عمومی دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد برگزار می شود وحداقل نمره مورد نیاز برای دانشجویان اکثر رشته ها 50 می باشد. در آکادمی عصرزبان سعی می شود با برنامه ریزی مشخص ویژه این آزمون ها وبا بهره بردن از اساتید مجرب، دانشجویان به سطح آمادگی مورد نیاز در کوتاه ترین زمان ممکن برسند. شایان ذکر است بخش واژگان این آزمون از لغت هایی تشکیل می شود که هماهنگی چندانی با...Read more
How do you use a hyphen

How do you use a hyphen?The hyphen, along with its cousins the en and em dash, may be the most misunderstood punctuation mark in English. Hyphens are used to join parts of a word or compound phrase, as in ex-wife, full-length mirror, and by-the-book negotiations. As the Chicago Manual of Style puts it, “Far and away the most common spelling questions for writers and editors concern compound terms—whether to spell as two words, hyphenate, or close up as a single word.”

One reason that hyphenation is ...

so complex: it changes over time. A tour through the Google nGram view of many common words reveals their hyphenated predecessors: co-operate became cooperate, to morrow became to-morrow and then tomorrow, and good-bye became goodbye (though both are still acceptable). Some modern terms, like website/web site, have recently settled their usage wars, but email/e-mail is still anyone’s guess. Email may be slowly winning that battle, though uses of e-book outnumber the closed ebook and eBook. A dictionary definition is often the best place to go to seek clarification, or at least understand your options.

Another reason hyphenation can be confounding is that the best practices of usage leave room for interpretation. The main function of hyphens in compound modifiers, or groups of words working together to modify a noun, is to eliminate ambiguity of meaning. For example, in the phrase “up-to-date technology,” we hyphenate “up-to-date” to signal that these three words are to be read as one concept, or adjective, functioning to modify the word “technology.” This way, nobody will make the mistake of reading this phrase as an expression of readiness to go on a romantic date with technology, or as a readiness to mark technology with the day, month and year. In another example, a “heavy-metal detector” detects heavy metals (or perhaps heavy-metal music), but a “heavy metal detector” is a metal detector that is heavy. However, ambiguity can be a subjective matter; as the Chicago Manual states: “Where no ambiguity could result…hyphenation is not needed.”

Age terms are another stumbling point for many. The hyphenation in the following two examples is appropriate: I have to babysit my three-year-old cousin; he has a five-year-old. However, in the following sentence in which the age comes after (rather than before) the noun it modifies, no hyphenation is needed: Sheila is seven years old. One trick of the trade is to look for the plural of “years” in such constructions. If the word “years” is plural, chances are the construction does not need hyphenation.

Compound modifiers in which the adverb ends in -ly do not take a hyphen, as in overly thorough exam. In addition to numerous sections devoted to hyphens, the Chicago Manual also offers a 10-page hyphenation table, which any good copy editor finds indispensable.

 

(Asre Zaban Language Academy)

 

کاربران آنلاین

ما 438 مهمان آنلاین داریم

تصحیح رایتینگ آیلتس و تافل - Writing Correction IELTS & TOEFL-Asre-Zaban.ir

 

مراکز برگزاری آزمون آیلتس در ایران

مرکز برگزاری آیلتس در ایران عصر دین و دانش-آکادمی عصرزبان - Asre-Dino Danesh IELTS center

مرکز برگزاری آیلتس در ایران - ایرسافام IRSAFAM IELTS Center - آکادمی عصرزبان (ایرانیان)

مرکز برگزاری آیلتس در ایران - دانشگاه آزاد اسلامیAzad University IELTS Center - آکادمی عصرزبان (ایرانیان)

مرکز برگزاری آیلتس در ایران - تهران آیلتس Tehran-IELTS' IELTS Center' - آکادمی عصرزبان (ایرانیان)


كد ساعت و تاريخ