فیلم های آموزشی وآزمون مصاحبه/مکالمه آیلتس و تافل / IELTS & TOEFL Videos-Speaking Test  مجموعه جامع فیلم های آزمون آیلتس و نکات آموزشی به صورت تصویری----مجموعه کامل ضرب المثل ها، اصطلاحات و عبارات رایج زبان انگلیسی با معنی فارسی  English-Persian(Farsi) Proverbs, Idioms & phrases----top students best students بهترین دانشجو www.Asre-Zaban.ir----آیا می دانستید؟ Did you know (www.Asre-Zaban.ir

دوره آیلتس IELTS - خصوصی و عمومی - بلند مدت و کوتاه مدت
آکادمی عصرزبان - تهران آیلتس Tehran IELTS - دوره های آیلتس IELTS را به طور تخصصی و با برنامه ریزی ویژه برای زبان آموزان عزیز با اهداف متفاوت برگزار می کند. با توجه به تجربه طلایی عصرزبان در آماده کردن زبان آموزان برای آزمون بین المللی آیلتس IELTS، کیفیت آموزشی و استفاده حداکثری از زمان محدود تضمین می شود. شایان ذکر است با وجود اینکه آکادمی عصرزبان کیفیت آموزشی  دوره آیلتس و تافل و دیگر دوره ها را تضمین می کند اما موفقیت نهایی تا حد بسیار زیادی بستگی به تلاش زبان آموزان گرامی و دنبال کردن برنامه های ارایه شده توسط اساتید آکادمی عصرزبان دارد. آشنایی بیشتر با آزم...Read more
کلاس های عمومی و خصوصی تخصصی آزمون EPT و MSRT ای پی نی و ائ اس ار تی
آزمون EPT - آزمون MSRT - امتحان EPT / MSRT - تست EPT/MSRT  TEST      >>> آکادمی عصرزبان -تهران آیلتس- کلاس های خصوصی و عمومی *تخصصی* ویژه آزمون های EPT و MSRT برگزار می کند. لازم به ذکر است آزمون EPT جهت تایید دانش انگلیسی عمومی دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد برگزار می شود وحداقل نمره مورد نیاز برای دانشجویان اکثر رشته ها 50 می باشد. در آکادمی عصرزبان سعی می شود با برنامه ریزی مشخص ویژه این آزمون ها وبا بهره بردن از اساتید مجرب، دانشجویان به سطح آمادگی مورد نیاز در کوتاه ترین زمان ممکن برسند. شایان ذکر است بخش واژگان این آزمون از لغت هایی تشکیل می شود که هماهنگی چندانی با...Read more
When is a colon used as opposed to a semicolon مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

When is a colon used as opposed to a semicolon

A colon is used to introduce explanatory information such as tabulations, lists, etc. It is also used for salutations, (e.g., Dear so-and-so:), in clock time (e.g., 2:15 a.m.), for periodical reference (e.g., 4:3), and between book title and book subtitle (e.g., href="/go/http://www.amazon.com/gp/product/052178512X/sr=1-5/qid=1138055096/ref=sr_1_5/102-8707280-5044124?%5Fencoding=UTF8">
Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography). A colon is used before a final clause that explains or amplifies something in that sentence, e.g., The dissertation needs work: it lacks flow. A colon introduces a series or summarizing statement, e.g., The following is on our list of places to go: grocery store, toy store, doughnut shop. She had one great love: him. A colon is used in proportions, e.g., 2:1, and as a ratio sign, e.g., 1:2::3:6. A colon may introduce a quotation, especially a long one. Colons go outside quotation marks unless they are part of the quotation itself. A colon also is used to end all paragraphs that introduce a paragraph of quoted material. A colon is used in dialogue text, e.g., Kyle: Do you want to have lunch? Holly: Yes. A colon is used in correspondence for headings and introductory terms (To: From: Re:) and to separate writer/typist and carbon-copy abbreviations from the recipients. A colon can be used to give emphasis, e.g., He had only one hobby: eating. Remember to capitalize the first word after a colon only if it is a proper noun or starts a complete sentence, e.g., Scientists have found a name for the opposite of gravity: levity. The panel consists of: Dr. Juli, Dr. Kipfer, and Dr. Bellantoni. Do not combine a dash and a colon. By contrast, a semicolon is sometimes regarded as a weak period or strong comma and used in ways similar to periods and commas. A semicolon can mark the end of a clause and indicate that a clause following is closely related to the previous clause. A semicolon can also divide a sentence to make the meaning more clear. A semicolon can be translated to mean 'and' or 'but'.

 

کاربران آنلاین

ما 93 مهمان آنلاین داریم

تصحیح رایتینگ آیلتس و تافل - Writing Correction IELTS & TOEFL-Asre-Zaban.ir

 

مراکز برگزاری آزمون آیلتس در ایران

مرکز برگزاری آیلتس در ایران عصر دین و دانش-آکادمی عصرزبان - Asre-Dino Danesh IELTS center

مرکز برگزاری آیلتس در ایران - ایرسافام IRSAFAM IELTS Center - آکادمی عصرزبان (ایرانیان)

مرکز برگزاری آیلتس در ایران - دانشگاه آزاد اسلامیAzad University IELTS Center - آکادمی عصرزبان (ایرانیان)

مرکز برگزاری آیلتس در ایران - تهران آیلتس Tehran-IELTS' IELTS Center' - آکادمی عصرزبان (ایرانیان)


كد ساعت و تاريخ